Soudní překlad

Soudní překlad

Jednou z poskytovaných profesionálních služeb jsou soudně ověřené překlady. Soudní překlady jsou pevně spojeny s originálním dokumentem notářským způsobem (pečetní provázek + osobní pečeť překladatele) a také s ověřující listinou (tlumočnická doložka). Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako přeložený text, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady. Je důkazem toho, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu

Pro tento typ překladu se požívají v praxi různá synonyma, např. překlady s razítkem, úřední překlady, notářsky ověřené překlady. Soudní překlady mohou vyhotovit pouze krajským soudem pověření překladatelé. 

V případě soudního překladu doporučujeme k překladu dodat úředně nebo notářsky ověřenou kopii (např. využitím služeb Czech POINT na vybraných pobočkách České pošty), aby nedošlo k situaci, kdy originál překládaného dokumentu budete potřebovat oddělený od soudního překladu. 

Využití soudně ověřených překladů

Soudní překlady jsou vyžadovány našimi i zahraničními úřady státní správy a samosprávy, soudy a policejními orgány. Vzhledem k jejich vyšší ceně Vám doporučujeme před objednáním překladu prozkoumat, zda pro daný typ řízení úředně ověřený překlad skutečně potřebujete. 

Nejčastěji jsou soudně překládány např. dokumenty:

Soudní překlady vyhotovujeme korespondenčně, tj. originál nebo úředně ověřenou kopii překládaného dokumentu je potřeba zaslat na naši korespondenční adresu. Soudně ověřené překlady zašleme na Vámi uvedenou korespondenční adresu obvykle do 5 pracovních dnů od doručení překládaného dokumentu.