Překlad knih

Překlad knih

Knižní překlad je specifický vztahem a postavením překladatele k předloze. Beletrie vyžaduje volnější druh překladu s ohledem na stylistiku, členění vět a výrazové prostředky, které jsou pro každého spisovatele specifické. Proto u překladů knih nejprve provedeme zkušební překlady a porovnání s předlohou, zda vystihuje obsah i smysl textu. Teprve poté je překladatel oprávněn převést dílo do jiného jazyka. Naši překladatelé mají dlouholeté zkušenosti s uměleckými překlady jakéhokoliv textu.