Právní překlad

Právní překlad

Do této kategorie překladů patří například překlady:

Právní překlady jsou jednou z našich specializací. Vyžadují nejenom hlubokou znalost cizího jazyka, ale i právní tématiky. Naši překladatelé si poradí se všemi oblastmi práva, např.: 

Kromě výsledné kvality přeloženého právního textu se můžete spolehnout také na mlčenlivost pokud jde o obsah překládaných právních textů.