Marketingový překlad

Marketingový Překlad

Do této kategorie překladů patří například překlady:

Jedná se o specifický typ překladů, u kterých vždy doporučujeme korekturu rodilým mluvčím 

Kvalitě překladu výrazným způsobem pomůže poskytnutí podkladů k překladu zákazníkem – tj. terminologický slovník a referenční materiály