Lékařský překlad

Lékařský překlad

Nejčastěji jsou poptávané tyto typy lékařských překladů:

Naše agentura má zkušenosti s překladem lékařských textů různého odborného zaměření, např.: 

Lékařské překlady jsou jednou z nejsložitějších oblastí v překladatelství. Překládané texty obsahují značné množství odborných lékařských termínů a jejich zkratek. To vyžaduje nejenom znalosti této problematiky, ale i zkušenosti a cit pro správnou volbu odpovídající termínů v cílovém jazyce. 

Překlady pro Vás vyhotoví zkušení překladatelé a rodilí mluvčí. V poslední době překládáme hlavně lékařské zprávy a manuály k medicinským přístrojům.