Korektura překladu

Korektura překladu

Korektury jsou často podceňovanou disciplínou překladu. Ve skutečnosti se jedná o velmi náročnou práci. Zatímco překladatel může něco přehlédnout, korektor si žádné přehlédnutí dovolit nemůže. Je posledním článkem mezi vydáním či publikováním textu a čtenářem. Naši korektoři jsou rodilí mluvčí a provádějí bezchybnou gramatickou i stylistickou korekturu.