Služby

Seznam našich služeb

Naše služby pokrývají veškerou škálu překladů a tlumočení z a do cizích jazyků.

Pracujeme přesně a dodržujeme termíny.

Zajišťujeme řadu nadstandardních služeb v ceně překladu, které běžně nejsou součástí překladů – zachování formátování, ukázkový překlad, okamžitý překlad, poradenský servis.

Dáváme možnost výběru překladatele, platby a termínu vyhotovení.

Nabízíme tlumočnický doprovod po celém světě.

bezny

Běžný překlad​

Běžný překlad je takový, který nevyžaduje specifickou znalost dalšího oboru. Pokud nevíte, zadejte nezávaznou kalkulaci.
Zjistit více
pravni

Právní překlad​

Do kategorie právní překlad patří například překlady smluv, právní dokumenty, smlouvy s bankami, pojišťovnami a podobné odborně-právní služby.
Zjistit více
soudni

Soudní překlad​

Mezi soudní překlady patří například notářské dokumenty, soudní protokoly, opatření a rozhodnutí správních orgánů, rozsudky, usnesení a nařízení státních institucí.
Zjistit více
web

Překlad webu

Překládáme celé webové stránky včetně posouzení stylistických a výrazových prvků, které ovlivňují pozici ve vyhledávacích službách.
Zjistit více
marketing

Marketingový překlad​

Marketingové překlady jsou především překladem reklamních textů, sloganů a vystižení jejich smyslu v cizích jazycích, tiskových zpráv a propagačních materiálů.
Zjistit více
lekar

Lékařský překlad​

Lékařské překlady patří do specifické skupiny překladů, kde jsou užívány přesné výrazy s využitím latiny a medicínské terminologie.
Zjistit více
technical

Technický překlad​

Technický překlad patří do řady oborových překladů v oblasti průmyslu, kdy na konkrétní druh překladu musí být využit přesně překladatel podle svojí technické specializace.
Zjistit více
obchod

Obchodní překlad​

Do kategorie obchodních překladů patří účetní a finanční výkazy, auditorské zprávy, obchodní podmínky, GDPR a obchodní dohody a smlouvy.
Zjistit více
books

Překlad knih

Do kategorie překladů knih patří také kromě krásné literatury také překlady brožur, elektronických knih, časopisů a umělecké překlady.
Zjistit více
korektura

Korektura překladu

Korektury překladů se neprovádějí na strojových překladech, ale pouze u již práce překladatelů, kde je třeba provést gramatické a stylistické úpravy.
Zjistit více
kon

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení, tedy souběžné tlumočení je běžným živým překladem z jazyka do jazyka.
Zjistit více
sim

Konsekutivní tlumočení

Konsekventní tlumočení je tlumočením po určitých logických částech. Užívá se často při technických překladech.
Zjistit více

Překlady jsou zpracovány podle mezinárodní normy ISO 9001:2009. Pro překladatelské služby přísně dodržujeme normu ČSN EN 15038 pro překladatelské služby. Tím plníme požadavky na odbornost překladatelů, systém řízení kvality projektů a vztahů mezi zákazníkem a námi.

Pečlivě vybíráme překladatele, kteří kromě dosažení úrovně C2 a vysokoškolského vzdělání musejí projít zkušebními testy. Většina agentur přitom používá pouze kvalifikaci C1.

Zadejte nezávaznou kalkulaci, vyberte přímo překladatele nebo druh překladu: