Překlady z/do vietnamštiny

  • Překlad textu od 500 Kč (605 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 160 Kč (194 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1400 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Vietnamština je původním jazykem Vietů, kteří žijí převážně ve Vietnamu. Několik milionů dalších Vietnamců pak žije v zahraničí, což v České republice velmi dobře známe. Prakticky v každém obchodu a na každé úrovni do české komunity pronikli Vietnamci. Vietnamština je austroasijský jazyk, píše se latinkou a mnoho slov pochází z blízké Číny.

Vietnamské písmo se zapisovalo pomocí čínských i vietnamských znaků. Bylo však rozdílné pro vzdělanou vrstvu a obyčejné obyvatelstvo. Tím vzniklo značné kulturní a sociální oddělení různých vrstev. Po kolonizaci ze strany Francie došlo k zavádění latinky. Podpořil ji i Vietnamský král, který chtěl rozšířit vzdělanost do všech vrstev obyvatelstva. Poslední změny pak nastaly v období válek v 50. a 60. letech, kdy zůstala pouze latinka.

Vietnamština je analytickým jazykem, nemá morfologii a mluvnické kategorie se označují pomocí vložených slov a syntaxí. Má poměrně pevnou větnou strukturu. Velice nepřehledný je systém zájmen, která se liší podle příbuznosti, vztahu a úctě k jiným osobám. Vietnamci dodržují rodinné tradice a mají velký respekt ke starším lidem.

Abeceda má 29 písmen, které se ovšem spojují a tvoří tak polohlásky, dvojhlásky a další intonační prvky, které jsou pak těžce sluchově rozeznatelné. Jako melodický jazyk má vietnamština 6 tónů. Vietnamská jména jsou tvořena ze 3 částí – příjmení, druhé jméno a rodné jméno.

Překlady vietnamštiny jsou na denním pořádku, protože vietnamská komunita se stále rozrůstá. První generace ještě používala výhradně vietnamštinu. Ale nová generace si hravě poradila s češtinou a stala se základem jazykové kultury obou národů.