Překlady z/do ukrajinštiny

  • Překlad textu od 200 Kč (242 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 80 Kč (97 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 500 Kč (610)

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Ukrajinština se zastarale také nazývá rusínština. Je slovanským jazykem a patří do indoevropské skupiny jazyků. Velmi podobná je slovenštině, polštině a nejvíc běloruštině. Na většině území se mluví ukrajinsky, ale sever země a Krym používají převážně ruský jazyk. Zajímavostí je smíšený jazyk – s ukrajinskou gramatikou a ruskými slovy nazvaný suržyk.

Významným historickým i jazykovým zlomem byla pro ukrajinštinu v 10. století Kyjevská Rus. Vzdělanost byla šířena prostřednictvím náboženství – tedy křesťanství a církevní slovanština se stala spisovným jazykem. Později se začala nazývat maloruštinou. V 19. a 20. století totiž převládal názor, že ukrajinština je pouze ruským nářečím.

Ukrajinština používá cyrilici, což ji sbližuje s ruštinou. V roce 1989 byl schválen zákon o jazyku, který platí dodnes. Například ukrajinština je jazykem oficiálním, ale identifikační průkazy mohou mít i druhý jazyk – ruštinu. V roce 1997 pak byla role ukrajinštiny jako oficiálního jazyka uvedena v Ústavě.

Ale ruština začala na Ukrajině převládat. V roce 2004 byl zvolen prezidentem Viktor Juščenko, který musel stanovit linii jazykové politiky státu. Ruských periodik bylo totiž vydáváno kolem 64 % a převažovaly tak značně nad ukrajinskými. Také porovnání obyvatelstva a jazyka, je zvláštní. K ukrajinské národnosti se hlásí 77,8 % obyvatel, ale k ukrajinštině jen 67,5 %.  Proto doposud bojuje ukrajinština s vlastním rozšířením a vlivem ruštiny.

Překlady ukrajinštiny bývají velmi častými překlady cizích jazyků. V Čechách žije velká ukrajinská komunita, která dokáže velice přesně překládat do češtiny, protože zde mnozí Ukrajinci také studovali.

A jak vypadá ukrajinská abeceda?

№ п.п. Буква    Название           IPA

1             А а         а /ɑ/                     /ɑ/, /ɐ/

2             Б б         бе /bɛ/                /b/

3             В в          ве /ʋɛ/                /ʋ//w/, /ʍ/, /u̯/

4             Г г           ге /ɦɛ/                 /ɦ/

5             Ґ ґ           ґе /gɛ/                  /g/

6             Д д         де /dɛ/                /d/

7             Е е          е /ɛ/                      /ɛ/, /e/

8             Є є          є /jɛ/                     /jе/, /ʲе/

9             Ж ж       же /ʒɛ/                /ʒ/

10           З з          зе /zɛ/                  /z/

11           И и         и /ɪ/                       /ɪ/

12           І і            і /i/                        /i/

13           Ї ї            ї /ji/                       /ji/, /jɪ/[6]

14           Й й         йот /jɔt/              /j/, /i̯/

15           К к          ка /kɑ/                /k/

16           Л л         ел /ɛl/                  /l/

17           М м       ем /ɛm/              /m/

18           Н н         ен /ɛn/                 /n/

19           О о         о /ɔ/                      /ɔ/, /o/

20           П п         пе /pɛ/                 /p/

21           Р р         ер /ɛr/                 /r/

22           С с          ес /ɛs/                /s/

23           Т т          те /tɛ/                  /t/

24           У у          у /u/                     /u/, /ʊ/

25           Ф ф        еф /ɛf/                  /f/

26           Х х          ха /xɑ/                 /x/

27           Ц ц         це /t͡sɛ/               /t͡s/

28           Ч ч          че /t͡ʃɛ/                 /t͡ʃ/

29           Ш ш       ша /ʃɑ/                 /ʃ/

30           Щ щ       ща /ʃt͡ʃɑ/             /ʃt͡ʃ/

31           Ь ь          знак м’якшення /znɑk mjɐˈkʃɛnʲ:ɑ / /ʲ/

32           Ю ю       ю /ju/                   /jʊ/, /ʲʊ/

33           Я я          я /ja/                    /jɐ/, /ʲɐ/