Překlady z/do turečtiny

  • Překlad textu od 650 Kč (757 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 250 Kč (303 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1200 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Turečtina patří mezi turkické jazyky. Latinku zavedl až Kemal Atatürk ve 30. letech minulého století. Do té doby se používala varianta arabského písma. Turecký jazyk je velmi podobný kazaštině, turkmenštině a perštině. Dokonce se lze vzájemně chápat a dorozumívat. Celkově mluví turečtinou asi 125 milionů mluvčích.

Abeceda má 29 písmen, z toho 8 samohlásek a ostatní souhlásky. Podle výslovnosti má upravená písmena – â, ç, ğ, i, i, î, ö, ş, û a ü.  Výslovnost je tedy fonetická a písmena odpovídají mluvenému jazyku.

Pro Turecko a rozšíření jazyka byla základem Osmanská říše. O turkické jazyky se však zajímali jazykovědci mnohem dříve. V 11. století Mahmúd al-Kašgarí napsal první slovník Díwánu l-Lugat al-Turk. V 17. století je vytvořen první ucelený latinsko-turecký slovník Thesaurus Linguarum Orientalium. Mezi první turkology patřili Rusové – např. Vasilij Radlov. Ovšem v období stalinizmu došlo k pronásledování Turků a potlačování jejich identity z důvodů geopolitických.

Ve středověku se turečtina vyvíjela prostřednictvím byzantských a řeckých historiků. V roce 1612 byla publikována první ucelená gramatika od Jeroma Megizera. V 18. století byly shromážděny jazykovědné materiály ke skupině turkických jazyků, mezi něž patří baškirština, tatarština, nogaiština a další jazyky. Zajímavostí je, že například známý politik Vladimír Žirinovský je turkologem. Jednou ze známých žen byla také PhDr. Helena Turková, jejíž jméno přímo navozuje profesi.  

Překlady turečtiny díky řadě kulturních a společenských styků jsou v České republice časté a intenzivní. Turecko také mělo v období socializmu poměrně čilou obchodní bilanci s Československem a tradiční vztahy zůstaly zachovány.