Překlady z/do thajštiny

  • Překlad textu od 650 Kč (757 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1200 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Thajština patří do thajsko-kadajské jazykové rodiny. Má mnoho společných znaků s laoštinou. Je intonační a má 4 nářečí –  severní, severovýchodní, centrální a jižní. Za spisovný se považuje centrální dialekt hlavního města Bangkoku a okolí.

Písmo se nazývá abugida nebo také alfasylabické. Je specifické tím, že některé souhlásky přejímají zvuk samohlásek. Celkem má abeceda 44 znaků pro souhlásky, 15 pro samohlásky, které se kombinují až na 28 možností a dále se označují 4 tóny. Zajímavostí je psaní samohlásek, které se mohou psát nad, pod, vlevo a vpravo od souhlásek.   

Thajsko je krásná země s bohatou přírodou. Rozvoj zemědělství, které je stále pro většinu obyvatel hlavním zdrojem obživy, se vyvíjelo od 3. tisíciletí př.n.l. Hlavní surovina – rýže se začala pěstovat až od 3. století př.n.l., ale dnes je hlavní zemědělskou komoditou. Po období hospodářské prosperity a kmenového členění se formuje první stát nazvaný Dvárávatí. Náboženství ovlivňují hinduističtí a buddhističtí misionáři, kteří přicházejí z Indie a Srí Lanky.

Nastává období střetu kultur. Do Thajska nemíří jen Thajové z Číny, ale i Khmérové z Kambodže a Malajsijci. Ve 13. – 15. století se Thajsko stává říší nazvanou Siam nebo také Sukhothajská říše. Ve 14. století vzniká silné Ayutthayské království, které zaniká po vyplenění Barmánci. Velký vliv na sever země měla Barma. V roce 1932 se Siam stává konstituční monarchií a přejmenovává se na Thajsko.

Překlady thajštiny nejsou příliš časté a tlumočení thajského jazyka se neobejde bez velice dobré znalosti výslovnosti a melodie vět. Thajština je krásný a melodický jazyk, ale pro Evropana těžko napodobitelný.