Překlady z/do švédštiny

  • Překlad textu od 400 Kč (484 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 160 Kč (194 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1000 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Švédština patří mezi severogermánské jazyky a mluví s ní kolem 10 milionů lidí. Původ jazyka pochází ze staré severštiny, což byl lidový jazyk obyvatelstva. Mnohem později – až v 19. století se vyvinula standardní švédština z jazykového nářečí Svealandu. Řadí se mezi východoskandinávské jazyky spolu s dánštinou a spisovnou norštinou nazývanou bokmål. Nebo se může jako analytický jazyk počítat mezi skandinávské jazyky spolu s dánštinou a norštinou.

Na rozdíl od mnohých severských jazyků má švédština jasnou mluvnici i psanou formu. Přesto existují odchylky v podobě nářečí, která jsou velice odlišná. Mluví s nimi venkovské obyvatelstvo, které díky severským podmínkám žilo po dlouhá staletí odděleně a nedotkla se jich migrace ani rozvoj dopravy a komunikací.

Švédština používá latinku doplněnou znaky  å, ä a ö. Mluvnice je jednoduchá, obsahuje dva rody – společný a střední. Má určitý člen a pevný slovosled. Na poslech je švédština zpěvná, má dlouhé souhlásky a specifickou výslovnost některých slabik.

Vývoj švédštiny probíhal ve třech etapách – runová, stará a nová švédština. Zajímavostí je runové písmo, které švédština používala od 9. do 13. století. Písmena jsou patrně odvozena od etruského a řeckého písma. Abeceda se také nazývá futhark podle prvních písmen. Kromě zápisu jazyka měly runy ještě mystický charakter, protože sloužily jako věštby a talismany.

Nalezené části zákoníku Västgötalagen jsou psané latinkou a vznikly v roce 1250. Jedná se o první zápis staré švédštiny. Velký vliv na jazyk měla církev. Nová švédština se rozvinula s vynálezem knihtisku. Gustav I. Vasa nechal přeložit Bibli a tento jazyk byl po dlouhou dobu považován za základ spisovné švédštiny. Na konci 19. století byla švédština reformována a používá se v podstatě dodnes.

Překlady švédštiny díky latinské abecedě a zachování písma jsou přehledné a výslovnost také není složitá. Švédové jsou hrdí na svůj jazyk i zemi, což je dáno jednak starou historií a také neutralitou, která napomohla k zachování kultury i ekonomiky.