Překlady z/do srbštiny

  • Překlad textu od 350 Kč (424 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 900 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Tento jazyk se také nazývá srbochorvatštinou. Mluví s ním občané Srbska a menšiny v bývalých zemích Jugoslávie, kde byl oficiálním jazykem. Právě tehdy docházelo k umělému sbližování srbštiny a chorvatštiny, které však nebylo úspěšné.

Původ jazyka pochází ze štokavského nářečí srbochorvatštiny. Má své dvě varianty – východní (ekavskou) a západní (ijekavskou). Srbštinou mluví kolem 10 milionů lidí podobně jako češtinou.

První literární díla v srbštině se objevují ve 12. století. Jedná se o Miroslavovo evangelium a Dušanův zákoník. Ze středověké literatury se nezachovalo mnoho písemností, ale literatura byla rozvinutá a na vysoké úrovni. V této době začalo docházet k odchylování od ostatních slovanských jazyků. Měnila se výslovnost i psaní některých slov.

První tištěna kniha byla vydána již roku 1494 – nedlouho po objevu knihtisku. Srbština začala používat 4 přízvuky – krátký, dlouhý, klesavý a stoupavý v kombinacích s ostatními. Psaný jazyk se však začal diametrálně odlišovat od mluveného. Navíc se projevoval vliv němčiny a svoji úlohu ve změnách jazyka sehrál i ruský vliv. Srbové zastávali také myšlenku panslavismu v čele s Ruskem.

Dochází k vytvoření slavenosrbštiny, která kombinuje všechny tři zmíněné jazyky. Je ovšem dost složitá. Až v 19. století Vuk Karadžič změnil cyrilici, aby odpovídala výslovnosti a převzal do spisovného jazyka hovorové prvky. Zpočátku byl tento jazyk odmítán církví a spisovateli. Ale tato verze nakonec získala popularitu a stala se oficiálním jazykem.

V Srbsku ve 20. století nastal příklon k ekavštině a myšlenka srbochorvatštiny i díky politické situaci zanikla. Překlady srbštiny jsou přesto velmi podobné chorvatštině a mají společné znaky.