Překlady z/do španělštiny

  • Překlad textu od 300 Kč (363 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 900 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Španělština patří díky svojí historii k jazyku, kterým mluví asi 500 milionů lidí po celém světě, k nejvíce používané formě mluveného slova. Úředním jazykem je v Argentině, Belize, Bolívii, Ekvádoru, Guatemale, Hondurasu, Chile, Kolumbii, Kubě, Mexiku, Nikarague, Panamě, Paraguayi, Peru, Rovníkové Guinei, Salvadoru, Španělsku, Uruguayi, Venezuele, Západní Sahaře, Portoriku. Není divu, že má také mnoho dialektů. Nejvíce rodilých mluvčích není ve Španělsku, ale v Mexiku – asi 115 milionů.

Patří mezi románské jazyky, které se vyvinuly z latiny. V 8. století vznikla mozarabština, která byla ovlivněna nadvládou Arabů. Na severu země, kde sídlili Gótové, se vyvinula jiná nářečí – kastilština, katalánština, asturština, aragonština a galicijština. V 15. století vyšel spis Gramatica, který stanovil první pravidla lidového jazyka. Tím vznikl oficiální jazyk, který se nazývá kastilština nebo španělština.

Španělština používá latinku a má 29 písmen. Má pouze ženský a mužský rod. Slovesných časů užívá španělština celou řadu, minulost se dá vyjádřit v pěti časech. Člen používá určitý i neurčitý. Jen v Evropě existuje 5 nářečí – například andaluské nebo ostrovní z Kanárských ostrovů. V Americe existuje 18 nářečí, v Africe 6 a v Asii jedno.

Mnoho španělských slov zdomácnělo ve všech světových jazycích. Kdo by neznal slova jako sombrero, korida, toreador, chilli, revolver a další. Třetí nejrozšířenější jazyk světa je také jazykem OSN a Evropské unie. Překlady španělštiny jsou zajímavé, protože voní exotikou, divokou zábavou a mohou být doprovázeny skleničkou tequilly se solí.