Překlady z/do slovinštiny

  • Překlad textu od 480 Kč (581 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 160 Kč (194 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1000 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Tento úřední jazyk Slovinska patří do jihoslovanské skupiny jazyků. Má velmi podobnou latinskou abecedu jako čeština. Obsahuje č, š, ž a prošel velice bouřlivým jazykovým vývojem. Spory mezi slovinskými vzdělanci byly značně vyhrocené, až nakonec před tzv. metelčicí a bohoričicí zvítězila abeceda Ljudevita Gaje, která používá diakritiku.

Rozdíly oproti češtině nejsou velké, jen měkké i nezměkčuje d – t – n, h se čte jako ch, ve výslovnosti existuje úzké a široké o – e. Tedy rozdílů není mnoho a čtený text většinou Čech vysloví správně. Častým nedopatřením pro české mluvčí je záměna významů slov, která jsou stejně psaná nebo vyslovovaná jako v češtině, ale mají zcela jiný význam. Otroci jsou děti a jed znamená jídlo. Proto odmítnutí jedu ve Slovinsku znamená, že zůstaneme o hladu.

Zajímavostí slovinštiny je také dokonavost sloves, budoucí čas má stejný tvar jako minulý, ale liší se pouze pomocným slovesem být a především duálním – tzv. dvojným číslem.

Další raritou je kalendář, který může mít dvojí podobu – jednak mezinárodní a jednak slovinskou. Měsíce se tedy mohou nazývat januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, august, september, oktober, november, december nebo prosinec (pozor – to je leden), syčan, sušec i brezen, mali traven, veliki traven, rožnik, mali srpan, otravnik i veliki srpan, kimavec, vinotok, listopad a gruden. I Slovinci tedy změnili názvy měsíců, ale z opatrnosti ponechali i jejich další variantu.

Překlady slovinštiny mají mnoho společných znaků a může docházet k záměnám při čtení textu. Profesionální překladatel však tyto skutečnosti zná, předpokládá a snadno zvládne.