Překlady z/do ruštiny

 • Překlad textu od 200 Kč (242 Kč)

  Cena za NS (vč. DPH)

 • Korektura textu od 50 Kč (61 Kč)

  Cena za NS (vč. DPH)

 • Tlumočení od 500 Kč (610)

  Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Ruština neboli русский язык je nám velmi dobře známa. Byla povinným předmětem a učila se na základních školách. Proto vůči ní vznikala averze a každý má s ruštinou řadu historek, kdy docházelo k omylům a interpretaci jazyka zcela proti smyslu a významu slov. Překlady mnohdy byly jen zkomolenou češtinou s ruskou výslovností.

Ruský jazyk si zachoval azbuku, takže se píše zcela jinak než čeština. Po roce 1989 skončila povinná výuka a jazyk tak ovládá spíše starší generace. Ruské obyvatelstvo ale tvoří čím dál větší komunitu, která se usadila v České republice. Proto v posledních letech zájem o ruštinu stoupá a některá města jako Karlovy Vary, ale i Praha má řadu nápisů vyvedených v ruštině.

Vznik ruštiny se datuje do 10. století, kdy se začala šířit spolu s křesťanskou vírou i stará slovanština. Kromě ústní formy se začala ruština objevovat i v církevních a úředních spisech. V 17. století začal vliv slovanštiny klesat a začal se projevovat jazykový vliv tehdy mocné Moskvy. Na začátku 18. století byla stará cyrilice nahrazena takzvanou graždankou, což bylo zjednodušené písmo, které odpovídalo mluvené podobě.

Ruský jazyk má svoji významnou úlohu ve světové literatuře. Klasikové 19. století jsou světoznámí a patří do kategorie vrcholných uměleckých děl. Ruština má 6 pádů. Slovesa se časují podobně jako v češtině. Mnoho ruských slov bylo převzato z jiných jazyků, protože ruštinou mluví desítky milionů obyvatel, kteří žijí na obrovských územích v Evropě a Asii. Překlady ruštiny tak nejsou obtížné, ale velice časté.   

Několik vtipů

У одного пожилого человека была ферма. На ее задворках был небольшой бассейн, около которого росли яблони. Однажды вечером, старик решил пройтись до пруда. С собой он захватил ведро, чтобы нарвать яблок. Подойдя к пруду, он услышал веселый смех. А затем увидел несколько девушек, купавшихся в его бассейне. Увидев его, они зашли в воду по горло. Одна из девушек крикнула фермеру: „Мы не выйдем из пруда, пока ты не уйдешь! “ Старик нахмурился. „Я пришел сюда не для того, чтобы смотреть как вы здесь плаваете голыми“. Подняв ведро, он продолжил: „Я просто пришел сюда покормить крокодила… „

Jeden starší pán měl farmu. Za dvorkem měl nevelké jezírko, kolem kterého rostly jabloně. Jednou večer se stařík rozhodl udělat si procházku k rybníku. Vzal si kýbl, aby si natrhal jablka. Když došel k rybníku, uslyšel smích. A pak uviděl několik děvčat, jak se koupou v jeho jezírku. Jakmile ho uviděly, schovaly se do vody, aby je nebylo vidět. Jedno z děvčat zavolalo na staříka: „ My nevylezeme, dokud neodejdeš.“ Stařík se zamračil: „Já Nepřišel jsem sem, abych se díval, jak plavete nahé.“ Zvedl kýbl a pokračoval: „Přišel jsem sem nakrmit krokodýla…“

—-

Доктор, мой Сема очень слаб в постели, не знаю, шо и делать! — Софа Марковна, а чем Ви его кормите? — Так в основном картошечкой, картошечкой… — Софа, таки запомните — от крахмала стоят только воротнички.   

Doktore, můj Sergej je velice slabý v posteli. – Sofie Markovno, čím ho krmíte? – Tak hlavně bramborem, bramborem… *Sofie, tak si zapamatujte – ze škrobu se postaví jen těstoviny.

—-

Письмо найденное в бутылке посреди океана: “ Нахожусь на необитаемом острове. Ни автомобилей, ни магазинов, ни смога, ни шума. Чтоб вы там все лопнули от зависти! “ anekdotov.net

Dopis nalezený v láhvi uprostřed oceánu: „Jsem na neobydleném ostrově. Bez aut, obchodů, smogu a hluku. Abyste všichni umřeli závistí!“

—-

Вопрос из кроссворда: — На какую городскую службу резко увеличивается нагрузка в минуты телерекламы? Ответ: — Канализация.

Otázka z křížovky: Jaká telefonní linka je přetížená během televizní reklamy?

Odpověď: „Kanalizace.“

 

—-

Два русских сувенира матрешка и водка удивительно похожи: открываешь первую, а там и вторая, и третья…

 

Dva ruské suvenýry jsou si velice podobné – matrjoška a vodka. Otevřeš jednu a je tam druhá, třetí…

 

—-

Закончилось семейное торжество. Осталась много выпивки и закуски. Жена утром ушла на работу. Приходит вечером. Ничего нет. Только пьяный муж. — Где водка? Где салаты и все прочее? … — А ты что думала, ты — ушла, и жизнь после этого остановилась?.. anekdotov.net

 

Skončila se rodinná oslava. Zůstalo hodně pití a jídla. Žena odešla ráno do práce, a když se večer vrátila, doma sedí jen opilý muž.

„Kde je vodka, saláty a všechno ostatní?“

„A co sis myslela? Že odejdeš a život se zastaví?“

 

—-

 

Медленный, чувственный танец. Она (прижимаясь к партнеру, страстно): — Я немного волнуюсь. Мне кажется, что мое декольте слишком глубоко. А вы как думаете? Он (заглядывая в декольте, осторожно): — Э-э-э, по правде сказать… да нет. А у вас что, волосы на груди? Она, в кокетливом ужасе: — Да что вы такое говорите? Конечно, нет! Он: — Да, тогда, пожалуй, немножко глубоковато.

 

Pomalý, něžný tanec.

Ona (přitiskne se k partnerovi a opatrně zašeptá): „Nejsme si jistá. Zdá se mi, že mám trochu větší dekolt. Co myslíte?

On (opatrně pohlédne do dekoltu): „ Po pravdě…ne, ne. A vy máte na hrudi vlasy?“

Ona (koketně s údivem): „Co to povídáte? Samozřejmě, že ne!“

On: „Pak je dekolt skutečně trochu větší.“

 

—-

 

Джон был при смерти и тяжело дышал. Собрав остатки сил, он обратился к жене: — Выполнишь ли ты мою последнюю просьбу? — Конечно, Джон, — тихо ответила она. — Я хочу, чтобы через шесть месяцев после моей смерти ты вышла замуж за Джо… — Но я полагала, что ты его ненавидишь! На последнем дыхании Джон вымолвил: — Еще как ненавижу…

 

John těžce dýchá a je v posledním tažení. Sebere zbytek sil a obrátí se na manželku: „ Splníš mi poslední přání?“

„Samozřejmě.“ tiše odpoví manželka.

„Chci, aby sis do 6 měsíců po mojí smrti vzala Joea…“

„Ale já jsem si myslela, že ho nenávidíš?“

S posledním výdechem John vyhrkne: „A jak nenávidím…“

 

—-

 

Зашла в магазин. Продавец, улыбаясь, спрашивает: „Чего ДЕВУШКА хочет? “ Отвечаю: „Девушка хочет Мартини, мужика хорошего и ceкса постоянного, но пришла она за хлебушком… „

 

Zašla jsem do obchodu. Prodavač se usmívá a ptá se: „Co si paní přejete?“ „Přeji si Martini, slušného muže, hodně sexu, ale přišla jsem pro chleba…“

 

—-

 

— Дайте мне вон ту коробку конфет!

— Знаете, они не свежие…

— А мне все равно, мне для врача!

 

 • Dejte mi tamtu bonboniéru.
 • Víte, není nejčerstvější…
 • To je jedno, mám ji pro lékaře…

 

—-

 

Дорожный знак. На нем написано: «Школа. Проезжайте тихо. Не убейте ребенка. » Снизу детским почерком: «Подождите учителя»…

 

Značka u silnice. Na ní je napsáno: „Škola. Jezděte opatrně, ať nezraníte dítě!“

Pod ní je rukou dopsáno: „Počkejte na učitele…“

 

—-

 

— Кого ты любишь больше, маму или папу?! — Маму и папу! — А больше?! — А больше никого!

 

 • „Koho máš raději, mámu nebo tátu?“
 • „Mámu i tátu!“
 • „Koho víc?“
 • „A víc nikoho!“

 

—-