Překlady z/do řečtiny

  • Překlad textu od 450 Kč (454 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 160 Kč (194 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1500 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Řečtina patří do indoevropské skupiny jazyků. Má nejstarší literární tradici a kulturu spolu s aramejštinou a čínštinou. Novořečtina, jak se nazývá současný jazyk, se vyvinula ze starořečtiny, což byl jazyk intelektuálů a literátů.

Sám původní jazyk pochází z mykénštiny. Bohužel písemné zápisy jsou zaznamenány lineárním písmem, které nebylo dosud rozluštěno. Asi ve 13. – 14. století před naším letopočtem se objevila varianta B lineárního písma, které bylo rozluštěno také s účastí našeho vědce pana Bartoňka. Známou literární památkou té doby jsou tabulky z Knóssu.

Ještě známějšími jsou Homérovy básně z 8. století př.n.l., které jsou psány v iónském dialektu. Již od 6. století př.n.l. se objevují literární útvary psané klasickou řečtinou v attické formě, která je základem starořečtiny. Klasická řečtina té doby měla čtyři dialekty – aiolštinu, attičtinu, dórštinu a ionštinu.

Po konci athénského městského státu nastupuje helénské období. Trvá od 3. století př.n.l. až do 4. století po Kristu. Na základě attického dialektu vzniká koiné, což je dnes nazývaný dhimotikí ghlósa, tedy obecný řecký jazyk. Změnil se přízvuk, rozdíl mezi dlouhými a krátkými samohláskami a dvojhlásky se změnily na hlásky. Jazyk se začal přibližovat k dnešní novořečtině. V tomto jazyku byl napsán Nový zákon, protože byl rozšířen díky výpadům Alexandra Makedonského do mnoha zemí.

Po pádu Římské říše se řečtina stala oficiálním jazykem a vytlačila latinu. Hlavním nositelem jazyka pak byla Byzantská říše. Ta prodělala úpadek, a tak se až v 8. století začala prosazovat hovorová řečtina, která byla již velmi blízká novořečtině. Později pak vzniká novořečtina, která přejímá většinu řeckých slov. Překlady řečtiny jsou krásné a mají v sobě ducha starodávné civilizace, která položila základy vzdělanosti pro celou Evropu.