Překlady z/do portugalštiny

  • Překlad textu od 300 Kč (363 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1000 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Portugalština – língua portuguesa je západním románským jazykem iberorománské větve, kam patří také španělština, katalánština a galicijština. Největší rozmach dosáhla portugalština v době námořních výprav od 14. do 16. století. Portugalci kolonizovali jimi objevené země a zaváděli svůj jazyk a kulturu. Nejznámější a největší zemí, která používá portugalštinu, je Brazílie. Známá je také například Angola nebo Mosambik. Poslední kolonií, která patřila Portugalsku, bylo Macao, ale přešlo pod Čínu.

Portugalský jazyk se formoval z hovorové latiny. Po rozpadu Římské říše se začal jazyk vyvíjet samostatně. Začal se lišit od španělštiny i ostatních románských jazyků. První literární památky v portugalštině se objevují v 11. století. Ale rozvoj jazyka a jeho vliv byl tak silný, že se portugalština plně vyvinula v bohatou řeč s velice rozvinutou kulturou a literaturou.

Na portugalštinu měly vliv jednak germánské kmeny, které splynuly s místním obyvatelstvem a poté Maurové, kteří dokonce zavedli arabštinu. Přesto místní obyvatelé zachovali hovorovou latinu a následně portugalštinu a arabština je příliš nezasáhla. V portugalštině se objevují slova arabského původu, ale portugalština není arabštině příliš podobná. Naopak po vyhnání Maurů se Arabové přizpůsobili a začali mluvit místní portugalštinou.

V roce 1139, kdy se panovníkem stal Alfons I., se stal z portugalštiny spisovný jazyk. Ve 13. století byla založena první univerzita – Estudo Geral. Koncem 13. století se portugalština stala oficiálním jazykem a začala být používána na královském dvoře, v soudnictví i v literatuře. Překlady portugalštiny se častěji potýkají s vlivem francouzštiny než původní latiny. Portugalsko bylo svým sousedem velice dlouho kulturně a obchodně ovlivňováno.