Překlady z/do polštiny

  • Překlad textu od 250 Kč (303 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 900 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Polština – polszczyzna patří mezi typické a velice rozšířené jazyky a má v různých rysech společné znaky. S češtinou, se slovenštinou, kašubštinou a lužickou srbštinou patří mezi západoslovanské jazyky. Do 10. století nebyl mezi češtinou a polštinou žádný rozdíl. Stejně jako slovenština se však jazyky a země oddělily a následoval samostatný vývoj. Ten vedl k rozdílům, které dnes způsobují, že rozumět lze jen části projevu.

Polštinou mluví kolem 50 milionů lidí. Ve světě se vytvořily polské komunity, které si zachovávají svůj jazyk, jsou na polský původ hrdé a vydávají vlastní literaturu. Pravopis polštiny je fonetický. Na rozdíl od češtiny je přízvuk umístěn na poslední slabice a ve výslovnosti ho Poláci mírně prodlužují.

Oproti české abecedě nemá polská v, q a x. Má jen dvojité w. Latinka je obohacena o písmena:

   ocásek pod – ogonek ą, ę

   přeškrtnutá ł

   s čárkou – kreska ć, ś, ź, ń a ó

   a s tečkou kropka ż

Hláskování je krátké a polština si ponechala spřežky, které čeština nahradila diakritikou. Samohlásky jsou stejné, ale tvrdé a měkké i/y se jako v ruštině foneticky liší a vyslovuje tvrdě nebo měkce. Naopak h nebo ch se vyslovují stejně a jejich přepis poté činí potíže. Polština má ale řadu různých sykavek – prosté, měkké a tvrdé. Ty se různě vyslovují a mohou být obtížně vyslovitelné.

Překlady polštiny jsou nenáročné a v České republice žije řada Poláků, kteří mají podobné zvyky a jazyk. Na trhy do Polska pro tradičně levné zemědělské produkty jezdí mnoho Čechů, kteří se dokáží obstojně domluvit.