Překlady z/do norštiny

  • Překlad textu od 650 Kč (757 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 250 Kč (303 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1400 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Norština patří mezi severogermánské jazyky. Je pochopitelná i pro mluvčí dánštiny a švédštiny. Po velmi dlouhou dobu několika staletí byla norština ovlivňována dánštinou z důvodu vlády Dánska nad Norskem. Jako jazyk se udržela mezi obyvatelstvem, které nepoužívalo spisovný, ale hovorový jazyk. Proto má norština řadu staronorských výrazů.

Spisovnou norštinu dnes nazýváme bokmål a nynorsk. K zápisu se používá latinka doplněná o písmena å, æ a ø. Dnes je norština převážně analytická, neboť má proti staré norštině redukovanou flexi. Norský jazyk je velice melodický, má pevně stanovený slovosled a používá dlouhé souhlásky. Podle fonologického rozdělení patří nynorsk spolu s faerštinou a islandštinou mezi západoskandinávské jazyky. Dánština a švédština se řadí mezi východoskandinávské. Ale další forma norštiny – riksmal patří mezi východoskandinávské jazyky. Pokud vezmeme v úvahu flektivitu norštiny, patří spíše ke kontinentálním skandinávským jazykům jako dánština a švédština.

Norský jazyk používá asi 5 milionů lidí. Slovní zásoba pochází především z germánských slov. Další vliv měla latina a řečtina. Zajímavostí Norska jsou zmíněné dva úřední jazyky – bokmål a nynorsk, které jsou v obcích volitelné. Lze si tedy vybrat, jaký úřední jazyk bude oficiálně používán. Snaha o sblížení a sjednocení těchto jazyků se zatím nesetkala s úspěchem, a tak se mezi nimi zachovaly rozdíly.

Překlady norštiny jsou tak možné v obou jazykových variantách. Nicméně lze využívat jakékoliv formy jazyka, protože jsou uznávány jako rovnocenné.