Překlady z/do nizozemštiny

  • Překlad textu od 450 Kč (454 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 160 Kč (194 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1500 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Nizozemštinou hovoří kolem 25 milionů lidí. Nizozemsko je poměrně malá země, ale její vliv díky koloniím a tradiční lodní přepravě, je veliký. U nás se dříve používal název holandština pro jazyk a Holandsko pro stát. Jde o nepřesné vyjádření, protože pouze část Nizozemska se nazývá Jižní nebo Severní Holandsko a hovorový jazyk se nazývá vlámština.

Nizozemština je podobná němčině. Také patří do skupiny západogermánských jazyků. Zajímavostí nizozemštiny, je vyvinutí speciálního jazyka v její bývalé kolonii – afrikánštiny. Standardizace nizozemštiny počala v Burgundsku ve středověku a to v Dijonu a později v Bruselu. Teprve v 17. století byl pořízen překlad Bible do Nizozemštiny.

Nizozemština používá latinskou abecedu. Má dva pády a dva členy – určitý a neurčitý. U sloves rozlišujeme dva prosté a čtyři složené časy. Nizozemština má volnější slovosled než němčina, ale jinak je gramaticky velice podobná.

Překlady nizozemštiny jsou podobné jako německé, ale nejsou shodné. Lze je velmi dobře rozeznat podle tvoření slov.