Překlady z/do moldavštiny

  • Překlad textu od 450 Kč (545 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od xxx Kč (xxx Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 900 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Jedná se o jazyk, který v podstatě označuje rumunštinu v Moldavsku a Podněstří. Za samostatný jazyk byla prohlášena z důvodu legalizace vlastní územní celistvosti a samostatnosti. Oddělení od rumunštiny bylo především politickým gestem. V některých částech Moldávie se proto nadále jazyk nazývá rumunština.

V letech po první světové válce se území Moldávie nazývalo Besarábie. V roce 1940 se Moldávie stala součástí Sovětského svazu, ale nikoliv dobrovolně. Byla anektována, i když se nazývala Moldavská autonomní sovětská socialistická republika. Byla řízena z Moskvy a násilně byl zemi vnucen hospodářský a politický model SSSR.

Tím došlo k oficiálnímu odtržení jazyka od rumunštiny. Začal se používat pouze pojem moldavština. Latinku nahradila azbuka, a jak tomu bylo ve všech zemích SSSR, povinnou se stala ruština. Ke změně pak dochází po odtržení od SSSR po roce 1989. Byla vytvořena opět latinka, ale obyvatelstvo nadále používá ruskou abecedu.

Nyní tedy vypadá přeměněná a přizpůsobená moldavská abeceda takto:

A Ă ÂB C D E F G H I Ȋ J L M N O P R S Ş T Ț U V X Z

Překlady moravštiny tak můžeme považovat za téměř shodné s překlady rumunštiny. Nicméně lze najít i určité rozdíly.