Překlady z/do makedonštiny

  • Překlad textu od 450 Kč (545 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od xxx Kč (xxx Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 900 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Nejvíce je makedonština podobná bulharštině. Dokonce mnozí tvrdí, že se jedná o její pouhé nářečí. K tomu navíc nepřispívá ani původ Makedonie, o kterou se vedou spory s Řeky. Nemají to Makedonci jednoduché. Zvláště, když se začne rozebírat otázka „jejich“ nejslavnějšího předka – Alexandra Makedonského. Hlásí se k němu totiž i Řekové. Kdo by nechtěl mít takového známého předchůdce?

Spory s řeckým výkladem makedonského jazyka jsou dlouholeté a neberou konce. Řekové tvrdí, že není možné, aby makedonština měla původ ve slovanských jazycích. Slované se objevili až dávno po Alexandrovi. Prosazovatelem myšlenky, že makedonština je svébytný a samostatný jazyk byl Ďordi Pulevski. Za zakladatele národa jsou považováni povstalci proti Turkům – Dace Gruev, Dimitar Vlahov, Pitu Guli, Goce Delčev a další.

Rozhodně prosadit identitu národa a jazyka nebylo pro Makedonce nikdy lehké. V první polovině 20. století byla zase makedonština považována za součást srbštiny. Teprve po druhé světové válce začala být makedonštinauznávána za svébytný jazyk a začala se prosazovat i v literatuře.

Makedonština používá cyriliku. Místo pádů používá tři určité členy, které připojuje za jména. Jinak se gramaticky příliš neliší od okolních slovanských jazyků a zvláště bulharštiny. Mluvčí těchto národů si mohou zcela v klidu popovídat. Překlady makedonštiny tak vypadají jako bulharština.