Překlady z/do lotyštiny

  • Překlad textu od 450 Kč (545 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 160 Kč (194 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1200 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Lotyšský jazyk je jedním z nejméně rozšířených světových jazyků. Mluví jím kolem 2 milionů lidí. Patří do skupiny východobaltských jazyků a je podobný litevštině.

Baltské národy byly dosti izolované a jejich jazyky proto používají řadu archaických indoevropských výrazů. Přitom k oddělení baltských a ostatních slovanských jazyků došlo poměrně dávno – asi před 3 tisíci let.

Rozdíly mezi ostatními baltskými jazyky začaly vznikat v 5. století a litevština s lotyštinou se začaly oddělovat v 9. století. Politická roztříštěnost zpočátku znamenala, že se mluvilo řadou nářečí, než se začal utvářet jednotný jazyk.

Nejstarší písemné památky se datují kolem roku 1530. Jedná se o kostelní písně německého mnicha Ramma. Lotyština a litevština patří k jediným současným baltským jazykům, které patří do indoevropské jazykové skupiny.

Lotyština má dva rody – mužský a ženský. Přídavná jména se skloňují jako v češtině. Slovesa mají tři třídy a infinitiv končí jako v češtině na t. Píše se latinskou abecedou.

Lotyšský jazyk vykazuje řadu společných gramatických znaků s jinými slovanskými jazyky. Překlady lotyštiny pak jsou pro slovanské mluvčí poměrně snadné.