Překlady z/do litevštiny

  • Překlad textu od 450 Kč (545 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 160 Kč (194 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1200 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Litevský jazyk patří do východní skupiny baltských jazyků. Mluví jím kolem 4 milionů lidí. Západobaltské a východobaltské jazyky se začaly oddělovat asi v 5. století. A litevština s lotyštinou v 9. století. Na litevštinu měli velký vliv Livonci, kteří obsadili část dnešního území a kteří mluvili ugrofinským jazykem, zatímco litevština je jazykem indoevropským. Proto se také litevština dost odlišila od ostatních jazyků této skupiny.

Litevština má 12 samohlásek a je syntetickým jazykem. Gramatika je poměrně jednoduchá, když má dva rody, pět vzorů podstatných jmen a tři vzory jmen přídavných. Má tři časy a jednu zvláštnost – nejvíce používá přechodníků. Ale pádů má stejně jako čeština – tedy sedm.

Litevský jazyk si váží vdaných žen, protože je odděluje od svobodných. Vdané mají jména přechýlená jako u nás všechny ženy (tedy pokud nezvolily variantu nepřechylování).

Litevština není příliš rozšířeným jazykem, ale dá se snadno naučit a odposlechnout. Má jednoduchou gramatiku. Výslovnost je typická pro baltské jazyky. Překlad litevštiny tak nebude činit rodilému Litevci problémy, to spíš český jazyk má řadu zádrhelů a přechylování se používá u vdaných i nevdaných žen.