Překlady z/do francouzštiny

  • Překlad textu od 300 Kč (363 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 900 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Tento románský jazyk považujeme za těžší než češtinu. Přestože se v posledních letech rozšiřuje méně než angličtina, pojí nás s Francouzi úzké kulturní styky především z období samostatného Československa. Tehdy bylo velice módním zvykem používat francouzštinu nebo alespoň některé výrazy. A bylo z čeho vybírat – francouzština má asi 100.000 slov.

Francouzština má svoje kořeny v latině. Římané pronikali do tehdejší Galie a přinášeli svoji kulturu a jazyk. Romanizace postupovala, ale původní keltský jazyk přežíval v mluvené formě. Později začali do Francie pronikat Germáni a země, která nebyla jednotná, si začala vytvářet různá nářečí. Zvláště se odlišoval jih, sever a oblast v blízkosti dnešní Itálie – tedy Provence.

V 5. století za Chlodvíka se začala šířit katolická víra a zásadní vliv na abecedu měl také Karel Veliký, protože si pozval mnicha Alquina, který zavedl pravidla klasické latiny včetně abecedy. Vytvořil takzvanou karolinskou minuskulu, která se stala základem dnešní latinky. Tedy latinské abecedy.

Základem moderní francouzštiny se pak stává la langue romaine použitý v takzvané Štrasburské přísaze. Tedy románština, ze které vychází la langue franque nebo la langue francienne. Vliv latiny je nadále patrný na takzvaných dubletech. Klasická latina se zde míchá s vulgární – mluvenou latinou a mnoho slov tak kombinuje obě jazykové varianty.

Zajímavostí francouzštiny je fakt, že dala základ dnes rozšířenější angličtině. Důvodem je šíření latiny a pronikání přes francouzštinu do anglicky mluvících teritorií. Francouzská gramatika má svoje specifika. Například číslovky nemají zcela podobu desítkové soustavy. Číslice 70 se tvoří jako šedesát a deset a osmdesát jako čtyřikrát dvacet. Také slovesných časů je mnohem více – konkrétně deset, když minulých je šest a budoucí tři. Naštěstí přítomný čas je jen jeden.

Překlady francouzštiny jsou velmi časté a žádané. Čeština se značně vzdálila od latiny, a přestože mnozí umí anglicky, je těžké dovozovat takto francouzská slova.