Překlady z/do dánštiny

  • Překlad textu od 500 Kč (651 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 190 Kč (230 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1500 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Vedle norštiny a švédštiny patří dánština k severogermánským jazykům, se kterými je nejen příbuzná, ale i do značné míry srozumitelná. Dánštinou mluví kolem 6 milionů lidí. Formování současné dánštiny nastalo kolem prvního tisíciletí, kdy se začala oddělovat od ostatních skandinávských jazyků. Velký vliv na pozdější ovlivnění dolnoněmeckými jazykovými skupinami měla Hanza, což byla obchodní německá skupina, která se formovala ve 12. století a trvala až do století sedmnáctého.

Dánština se řadí mezi východoskandinávské jazyky. Na rozdíl od západogermánských jazyků nemá takzvané dvojhlásky. Jedná se tedy o dělení fonetické. Patří mezi analytické jazyky, zatímco perština a islandština se počítají mezi jazyky flektivní.

Gramaticky je dánština podobná švédštině a norštině a zvláště její spisovné variantě Bokmál. Z historického hlediska je pochopitelné, že norština a dánština mají velmi podobný základ. Norsko patřilo Dánsku přes 400 let.

Dánština má některé zajímavé zvláštnosti. Nerozlišuje ženský a mužský rod. Má jen rod společný a střední. Také ze 4 pádů se zachovaly jen dva. U podstatných jmen tedy místo skloňování dochází ke změně koncovek a to i při změně na množné číslo. Dánština rozeznává dva časy – přítomný a minulý. Ostatní se tvoří pomocnými slovesy.

V dánštině se používá anglická abeceda s výjimkou Q. K tomu obsahuje ještě písmena:

æ Æ
ø Ø
å Å

Využití písmen c, w, x, z platí jen pro slova přejatá z jiného jazyka.

Dalším zajímavým prvkem dánštiny jsou tři hlavní nářečí, která například mají tři rody narozdíl od spisovné dánštiny. Ale liší se především výslovností a akcentem.

Překlady dánštiny mají svoji významnou obchodní roli. Dánsko zůstalo tranzitní zemí z důvodu dlouholeté hanzovní tradice. Země je také pověstná svými kvalitními zemědělskými výrobky, na které často neuplatňuje ani DPH.