Překlady z/do chorvatštiny

  • Překlad textu od 350 Kč (424 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1200 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Tento jazyk je v podstatě variantou v bývalé Jugoslávii užívaném jazyce – srbochorvatštině.  Jedná se o takzvanou západní větev jihoslovanských jazyků. Vztahy Srbů a Chorvatů však prošly těžkými zkouškami, takže idea jednoho jazyka byla odmítnuta. Díky politicko-územním sporům naopak existují spíše opačné tendence.

V době středověku ve století 14. až 15. vnikaly důležité texty, které obsahovaly základy chorvatštiny. Protože v 19. století začalo podobně jako u nás obrození jazyka i kultury, Ilyrské hnutí prosazovalo myšlenku jednotného jihoslovanského jazyka. Podobně se například u nás ujala myšlenka panslavismu, která měla oslovit všechny Slovany.

Důležitým milníkem těchto snah byl rok 1850, kdy Chorvaté a Srbové podepsali Vídeňskou jazykovou dohodu. Ta měla zajistit vznik jednoho srbochorvatského jazyka. Ukázalo se, že není v té době reálná. K tomu došlo až po 1. světové válce. Nikdy však nebylo dosaženo naprosté shody a rozdíly mezi srbštinou a chorvatštinou přesahují rozdíly nářečí.

Matice chorvatská pak dokonce v roce 1967 požadovala úplné odtržení a vznik samostatné chorvatštiny. Byla tak určitou politicko-kulturní revoltou proti politice komunistické Jugoslávie. Myšlenka srbochorvatštiny byla zcela odmítnuta po rozpadu Jugoslávie a politických a územních problémech mezi tehdy již samostatnými zeměmi.

Chorvatština je pro překlad velmi podobná srbštině. Čeští turisté, kteří na Jadranu tráví dovolenou, často mezi Srby a Chorvaty nepoznají jazykový rozdíl. Ovšem vzájemné vztahy jsou takové, že je třeba oba jazyky pojímat jako jazyky samostatné, protože skutečně se spíše odcizují, než sjednocují.