Překlady z/do čečenštiny

  • Překlad textu od 1000 Kč (1121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1500 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Čečenština je typickým představitelem kavkazského jazyka. Velmi se podobá indštině a také patří do čečensko-ingušské vajnachské větve kavkazských jazyků. Mluví s ní asi 1,3 milionu lidí. Kavkazské jazyky jsou velice specifické, protože díky izolovanosti se vyvíjely samostatně a mluví se s nimi (kromě gruzínštiny, která se považuje za příbuznou baskičtiny) pouze na Kavkazu.

Původně se používala arabská abeceda, kterou až po VŘSR v roce 1917 v Rusku vystřídala latinka. Ta ovšem nevydržela tlak místních sovětů a již záhy byla transponována na azbuku. Dodnes trvá problém s psanou řečí. Někteří obyvatelé se po osamostatnění v roce 1991 od Sovětského svazu vrátili k latince, ale většina nadále používá azbuku.

Čečenština má svoji dlouhou historii, ale spisovný jazyk se díky odloučenosti a způsobu života obyvatel vyvíjel velice pozdě. Kromě toho je Kavkaz strategickým územím, kde zvláště Rusko projevovalo svoji vůli a nadvládu. Jazyk se přizpůsoboval těmto okolnostem. Transformace mezi latinkou a azbukou dodnes způsobuje značné problémy.

Velmi mnoho Čečenců žije v Rusku, kde se zabývají obchodem. Jejich jazyk tak převzal řadu ruských výrazů. Zároveň panuje určitá nevraživost ke všemu ruskému z důvodu vnitřních problémů, což se projevuje na kultuře a literatuře a překlady čečenštiny mají tak různý osobitý charakter a vliv ruštiny.