Překlady z/do bulharštiny

  • Překlad textu od 290 Kč (351 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 1000 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Bulharským jazykem mluví asi 8 milionů lidí. Původními nositeli jazyka však nejsou Slované, jak by se dalo předpokládat. Bulhaři pocházejí ze Střední Asie. V 7. století se přestěhovali na Balkán a byli asimilování místním obyvatelstvem. Proto tento jazyk obsahuje také asijské prvky, jejichž vliv se projevil i v gramatice.

Ze slovanských jazyků má bulharština nejdelší psanou formu, kterou přenášela spolu se vzdělaností do ostatních slovanských zemí. Věrozvěstové Cyril a Metoděj jsou v Českých zemích velmi dobře známí. Můžeme se tak setkat v písemném projevu od 9. století s řadou liturgických textů. V roce 1945 byla bulharská abeceda reformována podle sovětského vzoru a zmizely znaky, které chyběly v ruské azbuce.

Zvláštností bulharštiny oproti ostatním slovanským jazykům je gramatický člen, který se umísťuje jako přípona za podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno nebo číslovku. Místo samotné ženy – žena se v bulharštině užívá ženata. Místo jednoduchého more (moře) – moreto. Zájmena mají jednoduché skloňování a mnohem méně tvarů než v češtině. Slovesa si ponechala tvar 4 minulých časů, budoucí čas se vyjadřuje pomocí slovesa šče.

Bulharský jazyk je pro nás poměrně pochopitelný. Při delším poslechu se mnoho slov podobá, i když blíž má k ruštině. Zajímavostí je přikyvování, které znamená ne, což je naprostý rozdíl od běžných evropských zvyklostí. Překlady do bulharštiny jsou nenáročné, jen azbuka může činit problémy.