Překlady z/do běloruštiny

  • Překlad textu od 350 Kč (424 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 100 Kč (121 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 800 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Běloruský jazyk má mnoho společných znaků s ruštinou, polštinou a ukrajinštinou. Běloruština má svoje hlavní kořeny v ruském jazyku. Počala se totiž vytvářet jako odnož ruštiny v Litevském velkoknížectví s vlivem jazyka používaného ve Vilniusu a to až v 16. století. Podobně jako na Ukrajině se tento jazyk nazývá staroběloruština.

Další vliv na jazyk měla polština. Ta začala prosazovat svůj vliv v písemném projevu v 17. století. K tomu byl používán ústní jazyk – církevní slovanština. Až v 19. století vznikl současný běloruský jazyk, který se profiloval na základě nářečí a nenavazoval na písemnou staroběloruštinu.

Teprve v roce 1918 vytvořil Branislav Taškarievič – ucelenou a systematickou gramatiku běloruštiny. Ve 20. letech minulého století se začala formovat spisovná a oficiální běloruština. Toto období však trvalo pouhých 10 let, protože po nástupu Stalina k moci, začala působit oficiální linie likvidace národních kultur, aby nic neohrožovalo celistvost Sovětského Svazu.

Běloruský jazyk tak zůstal v jasném područí ruštiny. Přestože se k běloruštině hlásí řada obyvatel, podle statistik se ve většině domácností mluví rusky. Ke zlepšení došlo až rozpadem SSSR v roce 1991. Nicméně politická linie prezidenta Lukašenka s orientací na Rusko zachovává velký vliv ruštiny na jazyk i celkovou kulturu Běloruska.

Zvláštní kapitolou je také běloruská abeceda. Píše se v azbuce, ale má svoji latinskou variantu. A dokonce existuje i arabské písmo, které vzniklo od poslovanštěných Lipeckých Tatarů v 16. století, ale již se neužívá.

Běloruský jazyk má velmi krátkou, ale složitou historii. Dodnes je zřejmé, že ruština dominuje ve všech kulturních prvcích jazyka a že její obliba nebude klesat. Mluví s ní totiž i většina obyvatelstva a politika sbližování s Ruskem je v této zemi velice populární.