Překlady z/do arménštiny

  • Překlad textu od 450 Kč (545 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od xxx Kč (xxx Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 2000 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Arménie patří počtem obyvatel k malým zemím. Arménským jazykem hovoří 4 miliony jejích obyvatel. Historie Arménie je velice bohatá, ale také trpká a bolestivá. Jako křesťanská země trpěla po celá staletí útlakem a napadáním od sousedních zemí, kde převládal islám. Mnoho Arménů tak žije například v USA. Tamní arménština se časem měnila a vznikly tak dvě základní větve – východoarménská a zápodoarménská varianta.

Arménský jazyk se řadí do indoevropské skupiny jazyků. Je však výjimečný a osamocený. Indoevropské výrazy tvoří pouhých 8 – 9 % arménštiny. Polovina jazyka je pak zcela nejasného původu a má patrně svoji historii v rozdílném vytváření jazyka oddělených arménských kmenů.

Arménie však byla vždy kolébkou vzdělanosti a první převzala křesťanství jako státní náboženství. Stalo se tak již v roce 301 našeho letopočtu. Písmo vytvořil vzdělaný mnich Mezrob Maštoc -Մեսրոպ Մաշտոց již v pátém století. Toto písmo se v podstatě používá dodnes, i když řada obyvatel díky ruskému vlivu a bývalému začlenění do SSSR používá azbuku a mluví rusky.

Překlady arménštiny jsou náročné a tento jazyk není v České republice příliš rozšířen. Každému čtenáři je ale znám William Saroyan, který sice tvořil v USA, ale jeho vtipné povídky byly kromě řady světových jazyků, přeloženy i do češtiny. 

Arménie je krásná země s bohatou přírodou a velice pohostinným obyvatelstvem. Arménský koňak slaví celosvětový úspěch a arménské víno, které roste na divokých svazích, je také velice oblíbené. Návštěva Arménie je tak nejen společenským, ale i kulinářským zážitkem. Pokud chcete platit, podívejte, jak vypadají arménské číslice:


Ա 1
Բ 2
Գ 3
Դ 4
Ե 5
Զ 6
Է 7
Ը 8
Թ 9
Ժ 10