Překlady z/do arabštiny

  • Překlad textu od 500 Kč (651 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Korektura textu od 190 Kč (230 Kč)

    Cena za NS (vč. DPH)

  • Tlumočení od 2000 Kč

    Cena za hodinu (vč. DPH)

Nezávazná kalkulace

Stačí vyplnit krátký formulář a přesně vám spočítáme
jaká je cena překladu od nás

Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti

Arabština اللغة العربية  je původem semitský jazyk.  Různými dialekty arabského jazyka mluví asi 1 miliarda 700 milionů lidí na celém světě. Existuje velká rozmanitost arabského jazyka. Spisovnou arabštinou, kterou lze číst Korán, mluví jen vzdělaní lidé. Podobně jako románské jazyky, které vznikly z latinského jazyka a nyní jsou zcela samostatné, arabština jako hovorová řeč se také vzdálila původnímu jazyku. Oproti románským jazykům, ale psaná arabština doznala jen malých změn.

Nejstarší záznamy arabštiny pocházejí z 3. – 4. století. Ale klasická arabština se formovala až od 7. století a v 8. století byly položeny základy současné gramatiky. Arabský jazyk úzce souvisí s rozšířením islámu, který převzali například Íránci. Jednalo se o rozšiřování díky ozbrojeným výbojům Arabů na cizí území.

Arabština se stala jazykem, který vedl k velkému kulturnímu rozkvětu a řada děl antických autorů se zachovala jen díky ní. Stejně tak se rozvíjela arabská poezie a literatura, kdy mnoho arabských učenců studovalo indoevropskou kulturu.

Z arabštiny se zachovala řada výrazů, které dodnes používáme –  admirál, algebra, alkohol, arzenál, baldachýn, cifra, cukr, estragon, jasmín, káva, magazín, matrace, sirup, šafrán, šach nebo žirafa.

Arabská gramatika je poměrně jednoduchá. Arabština má jen tři pády a dva časy. O arabštině se dá říct, že je to flexivní a vidový jazyk. Slova ohýbá pomocí přípon, předpon a změn v kořenu slova. Děj popisuje pomocí ukončeného a neukončeného děje. Například minulý a přítomný čas je tvořen slovy kataba – jaktubu a tedy napsal – píše.

Také rody má arabština pouze dva – ženský a mužský. Střední rod je tedy vypuštěn. Arabský jazyk tak má mnoho odlišností, které z evropských jazyků vůbec neznáme a překlady arabštiny jsou velice složité a náročné.