Nezařazené

Provádíte správu obsahu dokumentů?

Tento nástroj využíváme. Nazývá se CMS – content management systém, tedy systém řízení obsahu. Úplně změnil přehlednost práce a zamezil chybám v opakování a nepřeložení některých částí textu. Funguje i na principu webového rozhraní. Pro zákazníka je velmi výhodné mít text v CMS,...

Slyšel jsem, že se používá strojový překlad. Je to pravda?

Ano i strojový překlad má svoje místo v překladatelství. Nejedná se o obecný překlad ze známých překladačů, ale o pomůcku překladatele, kdy může zjednodušit překládané části textu a pomoci při překladech, kde není potřeba zachovávat stylistiku. Samozřejmě strojové překlady neděláme, p...

Co jsou CAT nástroje?

Cat sice znamená v angličtině kočka, ale jedná se o pomocný nástroj k intuitivní pomoci při překladech. Computer assisted translation – tedy překlad s pomocí počítače. Tento pomocník existuje přes 30 let a měl za úkol sjednocovat technické termíny, aby byly překládány stále stejně....